Środki wykonawcze dotyczące pasz i żywności z Japonii po wypadku w elektrowni Fukushima cz.III skażenia żywnościS. Belier: Trzeba zaprotestować przeciwko specjalnym wymogom dotyczącym importu paszy i żywności Japonii w wyniku wypadku w elektrowni Fukushima. Nie powinno się pobierać próbek ograniczających się do 11 prefektur. Istnieją duże wątpliwości dotyczące sytuacji reaktorów w Fukushimie. Nie można uważać, że sytuacja jest stabilna i pod kontrolą. Istnieje możliwość radioaktywnego zanieczyszczenia i skażenia żywności, dlatego jest za wcześnie żeby osłabić wymóg pobierania próbek żywności i pasz importowanych z Japonii. Należy kontynuować badania nad wszelkimi produktami ewentualnie zanieczyszczonymi, ze wszystkich prefektur dotkniętych wypadkiem w elektrowni w Fukushimie. Projekt Komisji ogranicza ochronę zdrowia ludzkiego oraz zwierząt. Komisja posuwa się zbyt daleko nadużywając swoich kompetencji. Nie do przyjęcia jest naruszanie zasad praworządności w ten sposób. Jak Komisja ma zamiar potraktować ten oficjalny protest?

Komisja Europejska: Poprzednie rozporządzenie w tej kwestii wygasło 1 listopada. Więc gdyby Komisja nic nie zrobiła przed tą datą to wspomniane produkty mogłyby trafiać na europejski rynek beż żadnej formy kontroli. Były prowadzone rozmowy z japońskimi władzami, które nalegały na złagodzenie wymogów kontroli. Komisja czekała na najnowsze próbki importowanych towarów. Dlatego projekt został przedstawiony 10 października i był on głosowany w ramach procedury nagłej 26 października. Sytuacja reaktorów w Fukushimie nie jest pewna, władze Japonii bardzo poważnie podchodzą do sprawy. Po wypadku władze Japonii przeprowadziły ok. 300 000 testów żywności pochodzącej z rejonu, na którym doszło do awarii. Japońskie kontrole są bardzo surowe i dokładne. Komisja od 11 marca przeprowadziła ok. 3000 testów, ponad te, które były przeprowadzone przez Japończyków. Został wykryty tylko jeden przypadek zanieczyszczenia, co oznacza, że można ufać japońskim testom i gwarancjom. W nowym tekście są pewne zmiany, ale w prefekturze Fukushima jest utrzymana kontrola wszystkich produktów. Co do pozostałych to została stworzona lista 41 produktów kontrolowanych. Stanowią one zdecydowaną większość importu z Japonii i mają długą ważność do spożycia. Częstotliwość kontroli została zachowana na poziomie 5% ponieważ mimo wszystko potrzebna jest kontrola jakości pracy Japończyków. Komisja przyjęła japońskie, dużo bardziej surowe normy kontroli oraz nie wykroczyła poza swoje kompetencje. Najważniejsze środki ochrony zdrowia obywateli i zwierząt zostały zachowane. Jeżeli zmieni się sytuacja radiologiczna w Japonii to istnieje możliwość działań w ciągu 24 godzin.