Środki wykonawcze dotyczące pasz i żywności z Japonii po wypadku w elektrowni Fukushima cz.I skażenia żywnosciŚrodki wykonawcze dotyczące pasz i żywności z Japonii po wypadku w elektrowni Fukushima

KE

Konieczne jest dostosowanie przepisów PE do środków bezpieczeństwa podjętych przez władze japońskie. Ważne jest zapewnienie, że żywność i pasze importowane z Japonii sprostają wymaganiom UE. Istotne jest certyfikowanie produktów. Stosowane środki bezpieczeństwa powinny być proporcjonalne do zagrożenia. Obywatele muszą być informowani o podjętych środkach bezpieczeństwa. Produkty, które nie zostały przyjęte na rynku japońskim nie będą importowane do UE. Spójność kontroli została osiągnięta. Wysoki poziom ochrony w Japonii stosowany będzie przez dłuższy czas. Testy produktów z Japonii wykazały, że poziom radioaktywności jest w granicach bezpieczeństwa.

Roth-Behrendt Dagmar Artykuły spożywcze zanieczyszczone są cezem i innymi substancjami. KE prowadzi uregulowania, które w ogóle nie odpowiadają rzeczywistości. Komisja musi zaproponować stałe rozwiązanie. Zanieczyszczone artykuły radioaktywnymi substancjami nie chcą być kupowane przez obywateli. W UE są zbyt łagodne wartości graniczne. Etykietowanie w kontekście kraju pochodzenia jest istotnym zagadnieniem dla klientów. Dodatkowe koszty spadną na klienta a nie producenta. Konieczne jest zdefiniowanie porcji. Ważne jest pozostawienie informacji o 100gr/100ml. Należy nie dopuszczać do lobbingu dotyczącego porcji na przedniej stronie produktu. Poprawka dotycząca substancji barwiących podlega wyjaśnieniu.

Istotna jest czytelność etykiety:

- kontrast między czcionką a tłem,

- wielkość trzcionki,

- odstęp między wierszami, literami.

Mikro opakowania powinny być wyłączone z obowiązku znakowania. Ważna jest informacja o dodatkowych ilościach sodu. W sklepach Duty Free powinien obowiązywać język krajowy i angielski. Ważna jest data zamrożenia produktów złożonych z różnych składników.

Vergnaud Bernadette Problemem są połowy ryb skażonych radioaktywnością w pobliżu Japonii.

Schlyter Carl Przyjmujemy wartości graniczne z rozporządzenia sprzed 25 lat. W UE jest zła polityka informacyjna. Konieczne jest trwałe rozwiązanie.

Prodi Vittorio Konieczne jest określenie konkretnych ram dla dawek radioaktywności jakie otrzymuje ludność. Należy określić jakie zagrożenie dla ludzi jakie stwarzają radioaktywne materiały. Ważne jest zbadanie przetworzonej, skażonej żywności (mięso, ryby paczkowane). Istotne jest przeprowadzenie modyfikacji przez KE. Należy przeprowadzić ocenę wpływu Fukushimy w kontekście do Czarnobyla pod kątem żywności, szczególnie przetworzonej i paczkowanej. Niezbędne jest pogłębianie wiedzy naukowej. Istotne jest wyznaczenie zasady szkodliwych skutków powstałych po silnym napromieniowaniu. Są to skutki genetyczne, nowotwory złośliwe.KE UE monitoruje i gromadzi dane o połowach w obszarze Japonii. W tej kwestii nie ma negatywnych wyników.

Skażenia żywności - pasze narażone na skażenie

Skażenia żywności – pasze narażone na skażenie

Przetworzona żywność jest pod kontrolą tak jak inne produkty z Japonii. Połowy z Oceanu Spokojnego są kontrolowane i weryfikowane. Monitorowane są również państwa członkowskie.