Sprzeciw na podstawie art. 88 ust. 2: Stosowanie kwasu mlekowego do zmniejszania powierzchniowego zanieczyszczenia mikrobiologicznego tusz wołowych cz.III skażenia żywnościE. Banki: W tej sprawie Komisja znajduje się pod presją. Kwas mlekowy zabija bakterie, przez co przydatność do spożycia wołowiny zostaje sztucznie przedłużona. Może mieć to wpływ na jakość mięsa. W rzeźni warunki higieny muszą być bardzo wysokie. Zezwolenie na używanie kwasu mlekowego postawi w gorszej sytuacji rzeźnie, w których panują wysokie standardy higieny. Jest to trudna kwestia i nie powinno się robić w tym zakresie kroku wstecz i pozwalać na ewentualność skażenia żywności. 

Komisja Europejska: Opinia zawiera najwyższy standard bezpieczeństwa żywności. Nie będzie on obniżony i Komisja nie pozwoli na wprowadzenie metod opartych na kwasie mlekowym. W zakresie bezpieczeństwa żywności trzeba działać zgodnie z wytycznymi, które pozwalają na zachowanie wysokich standardów bezpieczeństwa żywności oraz ochronę konsumentów. Kwas mlekowy jest jedyną substancją, która może być ewentualnie używana przy czyszczeniu mięsa. Jest efektywny i ogranicza kontaminację mikrobiologiczną. Nie ma powodu, który zabrania używania kwasu mlekowego. Odnośnie bezpieczeństwa jego używania, zostały dodane dodatkowe kryteria, nie ma możliwości użycia kwasu na częściach mięsa tylko na całych tuszach. Używanie kwasu mlekowego nie zastępuje innych działań prowadzonych w zakresie dbania o higienę mięsa. Rzeźnia nie może być pomieszczeniem sterylnym, zawsze może dojść do kontaminacji, ale do jej usunięcia nie wolno używać kwasu mlekowego. Komisja chce dodać jeszcze jedną barierę bezpieczeństwa dla konsumentów a nie zastępować istniejące regulacje. Nie będzie to działanie obligatoryjne a jedynie dowolne dla operatorów.

L. McAvan: Na jakim etapie można użyć kwasu mlekowego? Jeżeli jest to dobry pomysł, dlaczego nie jest to obligatoryjne dla wszystkich rzeźni?

Komisja Europejska: Proponowane użycie nie zastępuje żadnego innego zadania, jest to dodatkowe narzędzie. Warunkiem jest używanie kwasu mlekowego pod kontrolę. W trakcie procesu uboju wciąż pozostaje obligacja pobierania próbek. Najlepiej używać kwasu mlekowego wtedy, kiedy jest możliwość potencjalnej kontaminacji, bezpośrednio po zanieczyszczeniu, jeszcze zanim stanie się ona widoczna gołym okiem.