Specjalne warunki regulujące przewóz paszy i żywności pochodzących lub wysyłanych z Japonii po wypadku w elektrowni jądrowej Fukushimie. Wymiana poglądów z przedstawicielami Komisji skażenia żywnościKOMISJA:

Temat jest śledzony na bieżąco, Informacje były przekazywane z małym wyprzedzeniem ze względu na ciągła zmianę sytuacji w Japonii. Wołowina nie jest eksportowana z Japonii do krajów Unii Europejskiej ze względów bezpieczeństwa niemających nic wspólnego z radioaktywnością. Obecne instrumenty polegają na tym, że całość żywności i pasz pochodzących z 12 prefektur japońskich jest poddawana testom przed exportem do Unii na obecność Jodu 131, Cezu 134 i 137 i sązaświadczenia ze nieprzekroczone są poziomy tych substancji radioaktywnych. Ponad 10% przesyłek z tych 12 prefektur jest ponownie analizowana i przynajmniej 20 % tych spoza tych prefektur towarów też jest testowana. Wskazujemy ze obecne rozwiązania europejskie dotyczące exportu paszy i żywności z Japonii nawet, jeśli to nie jest duża ilość, to te instrukcje są wystarczające by stwierdzić ze pasza i żywność z Japonii jest bezpieczna. Informuje się także o zmianach w poszczególnych prowincjach. Dopisane zostały 2 prowincje ze względu na przeprowadzone testy. Władze japońskie wskazały wysoki poziom Cezu w zielonej herbacie.Monitorujemy również wyniki kontroli importowych, które mają bardzo pozytywny wydźwięk, jeśli chodzi o poziom skażenia żywności i paszy. Na 1222 kontrole państw członkowskich 909 dotyczyło żywności i paszy i 313 produktów z basenu Oceanu Spokojnego. Tylko w 8 próbkach zostały zauważone, podwyższone, ale wciąż poniżej ustalonej normy, poziomy 3 jednostek. Dwie próbki zielonej herbaty miały przekroczone poziomy Cezu 134 i 137.Wszystkie wyniki kontroli są dostępne w Internecie na stronie Komisji. Obecne instrumenty i rozwiązania wydłużono w czasie. Obecnie zapewniają bezpieczeństwo żywności w oparciu o ustalenia naukowe i jest to działanie proporcjonalne.

Kriton Arsenis:

Japonia wciąż porządkuje się po tej katastrofie. Katastrofa, która dotknęła Japonię budzi wielkie współczucie. Komisja będzie nadal oceniać ryzyko w sprawie żywności sprowadzanej z Japonii.

Kartika Liotard :

Poziomy radioaktywności podniosły się a potem nagle zmniejszyły się. To jest bardzo dobry sygnał. Czy można udostępnić progi poziomów skażenia radioaktywnego szerszej publiczności?

Corine LePage:

Fukushima jest zniszczona. Trzeba być cały czas bardzo czujnym, jeśli chodzi o skażenie żywności. Musimy nalegać na upublicznienie progów poziomów skażenia

KOMISJA:

Wszystko, co jest eksportowane z prefektur, do Europy są w 100% poddawane kontrolom. Poza kontrolami przeprowadzanymi w Japonii prowadzone są tez kontrole w Europie.Ograniczenia w exporcie są powiększane o kolejne prefektury, w których zostały odkryte podwyższone wartości substancji radioaktywnych. Tak było w przypadku zielonej herbaty sprowadzonej do Francji. Wyznacznikiem progów radioaktywności są dla nas normy europejskie ustanowione po wybuchu elektrowni w Czarnobylu. Normy europejskie są wystarczające i spójne z japońskimi Staramy się żeby żadne skażone pożywienie nie wydostawało się poza teren Japonii. Jedna partia zielonej herbaty nie była powodem do zablokowania współpracy z Japonią.