Pasza skażona dioksynami cz.I skażenia żywnościLeinen Jo
Skandal o wymiarach międzynarodowych. Należy zająć się brakami w łańcuchu bezpieczeństwa żywności.

Komisja Europejska
• Sprawdził się system komisyjny bezpieczeństwa żywności,
• Przekazywanie informacji przez system ostrzeżeń,
• Przekroczenie limitów zawartości dioksyn o 1,5-2 razy w stosunku do poprzednich incydentów z dioksynami, np. kryzys w Irlandii gdzie przekroczenie stężenia wynosiło 200 razy dopuszczalna zawartość, w Belgii przekroczył limit kilka tysięcy razy.

Europa powinna wyciągać wnioski z każdego takiego incydentu. Trzeba sprawdzać egzekwowanie całej legislacji bezpieczeństwa żywności.

System musi być bardziej restrykcyjny.
• Obowiązkowa certyfikacja firm, fabryk produkujących zarówno tłuszcze dla użytku przemysłowego jak i dla konsumpcji,
• Dokonanie segregacji w ramach tej samej firmy lub podział firmy na dwie części. Jeśli w tej samej fabryce produkuje się tłuszcze techniczne i spożywcze,
• Monitorowanie skażenia dioksynami, proponuje się pobieranie próbek dla najważniejszych substancji takich jak tłuszcze,
• Nakaz dla laboratoriów prywatnych, żeby od razu raportowały ewentualne pozytywne testy.

Roth-Behrendt Dagmar
Przepisy z 2004 r. nowoczesne, lecz nie przestrzegane przez państwa członkowskie. Zezwolenia dla firm produkujących tłuszcze, kwasy tłuszczowe, pasze muszą być obowiązkowe. Dobrym rozwiązaniem jest system kodowania kolorami.

Seeber Richard
Rozdzielenie tłuszczów technicznych od tłuszczów przeznaczonych do produkcji żywności musi być obowiązkowe. Jest istotne unikanie skażeń żywności. Należy opracować odpowiedni system licencji dla producentów. Poprawa komunikacji w ramach łańcucha działań, usprawni wymianę informacji miedzy laboratoriami, producentami a konsumentami. Przyczyni się to do większej przejrzystości w sektorze i zwiększy bezpieczeństwo.

Arsenis Kriton
Mamy dobry system monitorowania fabryk produkujących żywność, jednak zachodzi dużo niepokojących incydentów. Niezbyt dobrze kontrolowane są metody produkcji żywności. Należy je zmodyfikować. Rozwój rolnictwa ekologicznego redukuje niebezpieczne incydenty.