Pasza skażona dioksynami cz.IIKlass Christa
Doszło do manipulacji produkcji pasz. Państwa członkowskie muszą zadbać żeby nie dochodziło do takich incydentów. Laboratoria musza składać sprawozdania po wykryciu dioksyn. Musi być stała, efektywna kontrola pasz. Należy zwrócić uwagę na problemy rolników. Umożliwienie lepszej produkcji mięsa przez rolników. Producenci paszy muszą być zobowiązani do testowania każdej partii paszy. Nie można dopuścić, aby w paszy znajdowały się składniki o przekroczonej granicy skażenia żywności . Elementy paszy przekraczające normy powinny być utylizowane. Przepisy legislacyjne muszą być odpowiednio kontrolowane. System powinien być bezpieczny. Popieranie rolnictwa ekologicznego.

Eickhout Bas
Przepisy zabraniają mieszania tłuszczów spożywczych i technicznych. Nie jest to przestrzegane ze względów finansowych. Należy jak najszybciej rozdzielić miejsca, w których produkuje się razem tłuszcze spożywcze i techniczne. Powinno się barwić tłuszcze spożywcze i techniczne.

Lepage Corinne
Należy dopilnować żeby przepisy były egzekwowane w państwach członkowskich. Kontrola w terenie. Należy uchwalić rygorystyczne kary. Wprowadzić odpowiednie metody egzekwowania i kontrolowania prawa.

Komisja Europejska
Często jesteśmy świadkami zanieczyszczenia dioksynami, które powstają w procesie spalania. Dioksyny nie ulęgają łatwej biodegradacji. Należy wprowadzać barwienie olejów przemysłowych tak aby nie wchodziły one do łańcucha pokarmowego. Należy analizować dioksyny w rożnych produktach. Państwa członkowskie są zobowiązane aby podjąć działania w momencie kiedy dochodzi do pułapu krytycznego. Natychmiastowa identyfikacja i interwencja przy wykryciu zanieczyszczenia. Należy wzmacniać działania prewencyjne.

Roth-Behrendt Dagmar
Słabość systemu polega na tym , ze to państwa członkowskie decydują kiedy i co należy kontrolować.