Maksymalne dozwolone poziomy skażenia radioaktywnego środków spożywczych oraz pasz po wypadku jądrowym lub w każdym innym przypadku pogotowia radiologicznegoIvo Benet
Procedura przekształcenia propozycji komisji w sprawie maksymalnych poziomów skażenia żywności dla zwierząt i środków radioaktywnych po wybuchu jądrowym lub jakiejkolwiek innej awarii radiologicznych. Powinniśmy przejść z procedury konsultacji (EURATOM) na procedurę współdecyzji (traktat Lizboński). Przyznano prawa Komisji do decydowania (przez akt delegowany, który będzie decydował), które ustalenia naukowe wdrożyć.

Turmes
Stosowanie innych norm dla dzieci i dla dorosłych nie ma zastosowania praktycznego. Powinniśmy przyjąć podejście Stanów Zjednoczonych i Światowej Organizacji Zdrowia. Państwa członkowskie są zobligowane do stosowania się do dyrektywa 96/18 EA przyjętej w 1996 roku nt. informacji o stanie zdrowia przed awaria radiologiczną.